SZKOLENIE PSÓW MYŚLIWSKICH

KONKURSY PRACY PSÓW MYŚLIWSKICH - KONKURS DZIKARZY

Konkurs dzikarzy rozpoczyna się przeglądem weterynaryjnym.
Każdy pies startujący po raz pierwszy na konkursie dzikarzy musi uczestniczyć w ostrzelaniu (niezaliczenie tej konkurencji skutkuje dyskwalifikacją). Sprawdza się tu reakcję na strzał (dwa strzały). Pies nie powinien reagować lękliwie, uciekać. Następnym etapem jest apel (posłuszeństwo). W tej konkurencji sędziowie proszą przewodnika, aby szedł z psem na luźnej smyczy między drzewami. Pies powinien chodzić przy nodze przewodnika i omijać drzewa od jego strony. Następnie puszcza się psa na łąkę, pole i na komendę "do mnie" lub gwizdek pies powinien natychmiast wrócić do przewodnika (po 10 minutach absencji psa następuje dyskwalifikacja). Czasami sędziowie proszą o wydanie komendy zatrzymującej psa. Pies luźno biegający w pewnej odległości od przewodnika powinien po komendzie "stój" zatrzymać się w miejscu. Wyszkolony myśliwski pies powinien mieć dobrze opanowany apel. Wpływa to na jakość polowania, a w pierwszym rzędzie na bezpieczeństwo zarówno myśliwego jak i psa. Następna konkurencja odbywa się na dziczej zagrodzie, która obejmuje zalesiony teren o powierzchni minimum 1 ha. Po dotarciu do sędziów, którzy znajdują się najczęściej w środkowej części zagrody, należy na polecenie sędziego prowadzącego konkurencję na zagrodzie, uwolnić psa z obroży. Pies powinien samodzielnie, w regulaminowym czasie wyszukać dzika/dziki i je oszczekać. Ocenia się sposób pracy psa - jak osacza dzika, ciętość, wytrwałość, sposób głoszenia.
Ostatnim etapem współzawodnictwa jest przejście ścieżki tropowej. Ścieżkę o długości ok. 400 m wylewa się zazwyczaj dziczą farbą. Ścieżka ułożona jest najczęściej na wprost lub po łuku, rozpoczyna się zestrzałem.  W trakcie tropienia pies powinien zaznaczyć (pokazać) łoża (w naturalnych warunkach miejsca zalegania rannej zwierzyny). Na końcu leży dzicza tusza, którą pies musi się zainteresować (np. oszczekać, nawąchiwać). Podobnie jak w konkursie tropowania dodatkowo punktuje się oszczekiwacze i oznajmiacze (od drugiego łoża praca luzem bez otoku). W trakcie konkurencji sędziowie często komentują zachowania psa (te dobre i te złe). Dobry sędzia potrafi w kilku zdaniach scharakteryzować pracę psa. Nie zawsze pobłażliwy sędzia jest dla nas dobry. Lepiej wysłuchać kilku krytycznych uwag i z konkursu na konkurs poprawiać wyniki psa, niż żyć w nieuzasadnionym przekonaniu, iż mamy psa doskonałego.

opracował: Marek Kałka

 2016
 
*Aktualności dostępne na stronie FB ( TUTAJ )


*Starsze wydarzenia:
 więcej...
*
 więcej...
 
© 2005 PRESTOR, Wszelkie prawa zastrzeżone. EDYTOR
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews