SEMINARIA

Wikipedia określa seminarium jako – „metodę nauczania polegająca na nauczaniu z czynnym uczestnictwem uczniów. Przeciwnie do wykładu, seminarium jest uważane za dość trudną metodę nauczania, zarówno dla prowadzącego zajęcia, jak i dla studentów. Jest to metoda przewidziana raczej dla najbardziej zaawansowanych studentów, prowadzona zazwyczaj na ostatnich latach studiów, wymagająca od studentów posiadania już wcześniej jakiejś wiedzy w zakresie zagadnień poruszanych na seminarium (inaczej nie byliby w stanie aktywnie uczestniczyć w dyskusjach) dobrze utrwalonej. Seminarium przeciwnie do biernego wysłuchiwania wiedzy na wykładzie, pozwala nie tylko na zapoznanie się z nową wiedzą, ale utrwalenie już posiadanej, nauczenie się umiejętności argumentowania w dyskusji, uzasadniania własnego stanowiska itd.” http://pl.wikipedia.org/wiki/Seminarium_(zajęcia)

Seminaria prowadzone przez szkołę PRESTOR są przeznaczone dla osób posiadających psa lub pracujących z psem, które pragną pogłębić wiedzę z zakresu kynologii. Zaletą tego rodzaju szkoleń jest wymiana doświadczeń z wykładowcami oraz innymi uczestnikami. Przy  organizacji seminarium współpracujemy z renomowanymi instytucjami zajmującymi się zdrowiem, zachowaniem i pracą z psami. Seminaria cieszące się dotychczas największym powodzeniem to:

  • „Pierwsza Pomoc dla Psa” – dr Jakub Ćwik
  • „Geneza stresu” Andrzej Kłosiński, AMICHIEN

 

 2016
 
*Aktualności dostępne na stronie FB ( TUTAJ )


*Starsze wydarzenia:
 więcej...
*
 więcej...
 
© 2005 PRESTOR, Wszelkie prawa zastrzeżone. EDYTOR
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews