PROJEKTY

PROJEKT "PODNOSZENIE KWALIFIKACJI OSÓB OSADZONYCH W ZAKŁADACH KARNYCH POPRZEZ SOCJALIZACJĘ I SZKOLENIE PSÓW" 

Zakres:
Śląsk

Czas trwania:
Pierwsza Edycja
Czas trwania: październik 2011-styczeń 2012

Druga Edycja
Czas trwania: marzec 2012 - w trakcie realizacji

Partnerzy:
Partnerzy: Śląskie Centrum Kynologiczne PRESTOR, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Schronisko dla zwierząt Psitul w Zabrzu, Zakład Karny w Zabrzu.

Pomysłodawcą, inicjatorką i kierownikiem projektu jest Prof. dr. Hab.Teresa Dukiet-Nagórska - Kierownik Katedry Prawa Karnego i Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Ślaskiego.

Projekt jest finansowany przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Istota projektu:
Program jest realizowany na terenie Zakładu Karnego w Zabrzu we współpracy ze Śląskim Centrum Kynologicznym Prestor, schroniskiem dla zwierząt Psitul w Zabrzu.
Ponieważ przyczyną powrotu do działalności przestępczej jest często brak pracy i pomysłu na życie, fundamentalnym celem projektu jest ułatwienie readaptacji po opuszczeniu Zakładu Karnego, poprzez aktywizację zawodową osadzonych biorących udział w przedsięwzięciu. Zaopatrzenie ich w wiedzę, która umożliwi im bądź ułatwi podjęcie pracy w charakterze opiekuna lub trenera psów w fundacjach, schroniskach dla zwierząt, Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami i innych organizacjach, które zajmują się zwierzętami, bądź w charakterze petsitterów – zawodu cieszącego się coraz większą popularnością.
Udział w programie, poza kształtowaniem dodatkowych umiejętności w postaci opieki i szkolenia psów, wpływa również na cechy osobowościowe osadzonych: kształtuje poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności, systematyczności, cierpliwości, humanitarnego stosunku do zwierząt, umiejętności wyrażania pozytywnych emocji i powściągania emocji negatywnych, uczy nawiązywania pozytywnego, emocjonalnego kontaktu ze zwierzętami.
Projekt daje szansę również zwierzętom biorącym udział w programie. Dzięki treningowi i intensywnej socjalizacji zwiększa się prawdopodobieństwo na ich adopcję. Dobrze wychowane, nie sprawiające problemów w codziennych sytuacjach psy z pewnością łatwiej znajdą nowy dom.
Do udziału w pierwszej edycji programu zostało wytypowanych 12 osób oraz zaangażowanych 10 psów ze schroniska dla zwierząt Psitul w Zabrzu. Program składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna to cykl wykładów dotyczących kompleksowej opieki nad psem (pielęgnacji, karmienia, opieki nad psem chorym), oraz wiedzy dotyczącej sposobu postrzegania i rozumienia świata przez psy, sposobu uczenia się i funkcjonowania zmysłów, pochodzenia psa i historii udomowienia. Część praktyczna ma wymiar stricte praktyczny. Osoby biorące udział w programie przy pomocy zwierząt ze schroniska uczą się kształtować zachowania psów, socjalizują je i szkolą pod okiem wykwalifikowanych trenerów psów ze Śląskiego Centrum Kynologicznego. Zarówno część praktyczna jak i teoretyczna kończą się egzaminem.

W marcu 2012r. ruszyła druga edycja projektu dająca szansę zarówno ludziom jak i zwierzętom na zmianę perspektyw życiowych.

Podobne programy resocjalizacyjne, opierające się na współpracy człowieka ze zwierzęciem, były już realizowane w krajach Europy Zachodniej ( we Francji, w Niemczech), oraz w Stanach Zjednoczonych.


 2016
 
*Aktualności dostępne na stronie FB ( TUTAJ )


*Starsze wydarzenia:
 więcej...
*
 więcej...
 
© 2005 PRESTOR, Wszelkie prawa zastrzeżone. EDYTOR
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews