PROGRAMY DLA PLACÓWEK

PROGRAM KYNOTERAPEUTYCZNY - CEL


Celem PROGRAMU jest osiąganie tego, co trudne jest do wypracowania konwencjonalnymi metodami. Tego typu praca rehabilitacyjna jest bardziej efektywna dzięki motywacji, jaka jest wynikiem zażyłości łączącej uczestnika i psa.. Scenariusz spotkań oraz ich przebieg są ściśle konsultowane z terapeutami zatrudnionymi w placówce.
Do głównych celów Programu możemy zaliczyć:
 • kształtowanie zasad bezpiecznego postępowania z psem,
 • poznanie budowy ciała psa – orientacja w schemacie ciała psa i analogicznie swojego ciała,
 • ćwiczenie koncentracji uwagi,
 • stymulowanie zmysłów: słuchu, wzroku, dotyku, węchu,
 • wzbogacenie zasobu słownictwa,
 • kształtowanie mowy czynnej i biernej,
 • doskonalenie okazywania emocji i uczuć,
 • kształtowanie i rozwijanie umiejętności naśladowania ruchów ciała psa tj. stanie, chodzenie, siedzenie,
 • ćwiczenie koordynacji ruchowej poprzez współpracę z psem,
 • aktywna rehabilitacja z udziałem psa,
 • wydłużenie sesji rewalidacyjnych,
 • wyzwalanie spontanicznych reakcji ruchowej i słownej u dziecka,
 • podwyższenie motywacji do zmian i uczenia się.

 2016
 
*Aktualności dostępne na stronie FB ( TUTAJ )


*Starsze wydarzenia:
 więcej...
*
 więcej...
 
© 2005 PRESTOR, Wszelkie prawa zastrzeżone. EDYTOR
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews